social image
Кои сме ние

Се вбројуваме во компанија - оператор со храна и компанија лиценцирана за производство и промет на хемикалии.
Што работиме
 
Имаме производство на оцетни производи и антифриз на територијата на Р.Македонија, како на пазарите на Р.Косово и Р.Хрватска. 
Што нудиме

Нудиме оцет и оцетни производи, течности против замрзнување, корозија и прегревање на системот за ладење на моторот и системи за греење.
ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ
Палета на прехранбени производи кои се употребуваат
за спремање на традиционална зимница и туршија.

Дел од нив се употребува и за салати, супи,
разни дресинзи како и за риба.
ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ
Течност против замрзнување, корозија и
прегревање на системот за ладење на моторот.

Високо квалитетна течност за соларни
системи и системи за парно греење.
Нашата мисија е да одржуваме доверлив статус со тоа што ќе бидеме целосно интегриран снабдувач на квалитетни производи, истовремено обезбедувајќи 100% гаранција на задоволни клиенти.