Прехранбени производи

ЈАБОЛКОВ ОЦЕТ 4%
Произведен од природен јаболков концентрат - 1000ml
ЛИМОНОВ СОК
Збогатен со витамин Ц
250gr
ПРЕХРАНБЕН ОЦЕТ 9%
Произведен со разредување на прехранбен оцет - 5000ml
ПРЕХРАНБЕН ОЦЕТ 9%
Произведен со разредување на прехранбен оцет - 1000ml
ЕСЕНЦИЈА 80%
Произведен со разредување на прехранбен оцет - 250gr
ПРЕХРАНБЕН ОЦЕТ 9%
Произведен со разредување на прехранбен оцет - 3000ml
ВИНСКИ ОЦЕТ 5%
Произведен од одбрано македонско вино - 1000ml
ПРЕХРАНБЕН ОЦЕТ 9%
Произведен со разредување на прехранбен оцет - 3000ml
ПРЕХРАНБЕН ОЦЕТ 9%
Произведен со разредување на прехранбен оцет - 5000ml
БАЛЗАМИРАН ОЦЕТ 6%
Произведен од Италија со IGP сертификат - 1000ml
БАЛЗАМИРАН ОЦЕТ 6%
Произведен од Италија со IGP сертификат - 3000ml

Наши производи

Прехранбениот оцет се употребуваа за салати, супи, разни дресинзи како и за спремање на традиционална зимница и туршија.
Балзамираниот оцет е увезен од Италија. Се употребува за салати, супи, разни дресинзи.
Есенцијата се употребува за спремање на традиционална зимница и туршија.
Лимонов сок - збогатен со Витамин Ц. Се употребува за салати, супи, разни дресинзи како и за риба.